Centric BPM Software Romania

centric-logo.png


Centric BPM este un sotfware de Business Process Management care transformă procesele de afaceri pentru a satisface mai bine nevoile clienților și pentru a asigura concentrarea asupra îmbunătățirii continue a proceselor prin inovație, creșterea flexibilității și tehnologie.

Soluția Centric BPM este un ecosistem agil bazat pe procese și date care acoperă cazuri de afaceri complexe. Se bazează pe standarde deschise în plină evoluție și utilizează o abordare web modernă referitoare la arhitectura întreprinderii. Centric BPM eficientizează activitățile pentru a reduce costurile și pentru a îmbunătăți agilitatea în mediul de afaceri.

Centric BPM asigură faptul că respectiva cauză de bază a punctelor sensibile asociate proceselor unei organizații sunt gestionate, iar valoarea pe termen lung este optimizată. Îmbunătățirile și optimizarea proceselor sunt ghidate și sunt concepute pentru a îndeplini strategia și obiectivele organizaționale stabilite.

 

OBIECTIVUL NOSTRU PRINCIPAL ESTE CREAREA DE VALOARE 

Am început o călătorie dedicată selectării celei mai bune abordări și metodologii care corespunde obiectivelor și structurii clienților noștri.  Pentru a face acest lucru, am creat o soluție orientată pe valoare și bazată pe procese, pe baza principiilor moderne de Business Process Management. Centric BPM este susținut de o practică dedicată de BPM în România, axată în mod constant pe gestionarea nevoilor pieței de afaceri.

 

DE CE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT(Managementul proceselor de afaceri)? 


Susținerea agilității și îmbunătățirea continuă a unei afaceri pot fi facilitate doar prin optimizarea iterativă și incrementală a proceselor companiei, un mecanism pe care doar o abordare de gestionare a proceselor de afaceri (Business Process Management) o poate susține cu succes.

Managementul proceselor de afaceri (Business Process Management) reprezintă o combinație de metode destinate gestionării proceselor de afaceri ale unei companii. Aceste metode ajută la reprezentarea, modelarea, analiza, măsurarea, îmbunătățirea, optimizarea și automatizarea proceselor de business.

Îmbunătățirea proceselor se poate face prin creșterea vitezei derulării acestora, reducerea timpului de desfășurare, reducerea costurilor umane / materiale implicate în proces.

Prin acoperirea lipsurilor asociate gestionării proceselor și evitând pericolele implementării și utilizării a multiple soluții tehnologice, un software de BPM asigură un motor de flux de lucru care întrunește o varietate de nevoi, acoperind mai multe procese, domenii de afaceri și de activitate.


centricChoose language