Centric BPM Software Romania

      

     Axarea companiilor pe practica managementului proceselor de afaceri devine relevantă pentru a asigura strategii reale de reducere a costurilor și pentru a oferi produse și servicii de calitate pe piață. Într-o lume caracterizată printr-o concurență acerbă, managementul proceselor de afaceri este principala practică de management din prezent.

     S&T Romania propune un design creativ de management al proceselor de afaceri, printr-o relație interactivă a companiei cu ecosistemul său și prin automatizarea proceselor – dezvoltare de software.

     S&T Romania este lider regional care acoperă ambele părți ale unei implementări de succes: consultanța în managementul proceselor de afaceri și dezvoltarea de software.

     Principiile de bază urmărite de Enterprise Concept în elaborarea oricărei soluții sunt revendicate în principal de la metodologia Lean – Six Sigma:

  • Abordarea bazată pe caz („case transformation”)

     Această abordare implică faptul că structura fluxului este proiectată în jurul unui „caz” / „item” care este transformat pe parcursul procesului de business și care trebuie să fie monitorizat în fiecare etapă a procesului. De exemplu, un „caz” poate fi o cerere internă, o comandă, o factură sau o reclamație a unui client.

     În acest scop, arhitectura de bază a datelor trebuie să fie coerentă și consistentă pe parcursul întregului flux, chiar dacă detalierea diferă de la o etapă la alta. Rezultatul nu constă numai în consistența datelor, dar și în reducerea efortului, prin evitarea redundanțelor, ceea ce asigură optimizarea proceselor.

  • Standardizarea și parametrizarea sunt folosite pentru a crește eficiența și pentru a ușura administrarea aplicației.

     Soluțiile se bazează pe utilizarea de structuri flexibile și standardizate, combinate cu reguli de business și algoritmi predefiniți, cu scopul de a asigura utilizatorilor un suport rapid și precis în luarea deciziei.

  • Detectarea timpurie a erorilor

     Designul proceselor de business susține un proces decizional rapid și posibilitatea de a identifica și corecta erorile cât mai devreme (controale în proces), astfel încât costurile și întreruperile în activitate să fie minime.

  • Optimizarea rapoartelor prin:

– Integrarea automată a datelor din toate sursele disponibile (baze de date);

– Panouri de bord care conțin praguri de performanță, puncte de referință și alerte automate;

– Monitorizarea KPI-ilor legați de proces (durata, statusul documentelor și al sarcinilor, etc.).

  • Evitarea redundanțelor

     Soluțiile se vor conecta la toate sistemele existente relevante și nu vor dubla funcționalități și baze de date din aplicațiile existente, implicate în managementul proceselor de afaceri din domeniul vizat, cu excepția cazurilor în care nu sunt disponibile alte opțiuni de integrare.

     Pentru a asigura consistența datelor și pentru a evita redundanțele vor fi luate în considerare toate implicațiile proiectelor în desfășurare și a soluțiilor existente.

Obiectivele managementului proceselor de afaceri

Optimizarea proceselor de afaceri, prin:

  • Reducerea efortului uman implicat in executarea manuala a sarcinilor;
  • Reducerea probabilitatii de eroare prin inlocuirea task-urilor executate manual cu task-uri executate de sistem;
  • Introducerea de validari automate pentru reducerea timpului necesar parcurgerii proceselor de business aflate in scop de catre utilizatorul final;

 – Trasabilitatea si transparenta datelor la nivel de organizatie.

 

Choose language