Gestiunea securității 

     Vizibilitatea, conformitatea, gestiunea unificată, automatizarea, orchestrarea, răspunsul la incidente, gestiunea vulnerabilității sunt esențiale pentru gestionarea amenințărilor noi și a celor emergente.

Aceste soluții trebuie să ajute organizațiile prin identificarea slăbiciunilor, recunoașterea amenințărilor, inițierea contra-acțiunilor și asigurarea unei mai bune înțelegeri a riscurilor de securitate a informațiilor.

     Kontron Services Romania este un integrator de sisteme de vârf și gestionează securitatea cibernetică printr-un portofoliu divers și cuprinzător de soluții de securitate ce sunt lideri pe piață și prin servicii profesionale tehnice cu o experiență bogată.

Portofoliul Kontron Services Romania acoperă următoarele soluții pentru gestiunea securității:

  • Gestiunea securității informațiilor și evenimentelor
  • Orchestrare, automatizare și răspuns de securitate
  • Platformă de răspuns la incidente
  • Gestiunea vulnerabilității
  • Gestiunea operațiunilor de automatizare
  • Inventarul activelor

Având în vedere o abordare proactivă centrată pe prevenție, oferim o gamă completă de servicii de securitate profesionale, care asigură bune practici de ultimă oră și de securitate pentru clienți, incluzând:

  • Consultanță - identificarea zonelor cheie care necesită protecție
  • Analiză - înțelegerea cerințelor tehnice
  • Proiectare - propunerea celei mai bune arhitecturi posibile
  • Implementare și ajustare - instalare, configurare pentru aplicarea bunelor practici și integrarea cu alte tipuri diverse de soluții

Suport și mentenanță