DECLARAȚIE GENERALĂ DE CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA CONCURENȚEI

     Reputația KONTRON SERVICES ROMANIA SRL și încrederea investitorilor, a partenerilor noștri de afaceri, precum și a angajaților noștri sunt de o importanță enormă pentru noi. Un comportament responsabil și etic este parte integrantă a activităților noastre de afaceri și a politicilor noastre corporative, iar acest lucru constituie baza succesului pe termen lung al companiei noastre.

     KONTRON SERVICES ROMANIA SRL își desfășoară activitatea într-un mod corect și susține o concurență liberă, nestingherită și eficientă, în beneficiul clienților, al companiilor și al societății în ansamblu.  Compania noastra își propune să aibă relații de afaceri pe termen lung cu clienții săi actuali și viitori, bazate pe calitatea excelentă a produselor și serviciilor furnizate de Kontron, și nu pe practici ilegale.

     Astfel, Kontron SERVICES ROMANIA SRL acționează în strictă conformitate cu legile generale anticorupție, precum și cu legile antitrust și de concurență.

     Legislația concurenței interzice, printre altele, acordurile și înțelegerile care împiedică, restricționează sau distorsionează concurența. KONTRON SERVICES ROMANIA SRL a implementat  măsuri concrete pentru a se asigura că în cadrul organizației toată lumea este responsabila în ceea ce privește  conformitatea cu legea concurenței și că acționează întotdeauna în acord cu aceasta.

     Compania are un program de conformare cu legislația concurenței, precum și politici și proceduri de conformitate, pentru a se asigura că programul de conformare este implementat în mod eficient și totodată respectat.  Angajații și managerii responsabili participă în mod regulat la sesiune de instruiri și formare privind legislația concurenței.

     Orice conduită care este contrară legislației concurențiale aplicabile este contrară politicii companiei noastre. Conformarea cu legislația concurențială este responsabilitatea fiecărui angajat al KONTRON SERVICES ROMANIA SRL. Orice încălcare a legislației concurenței va rezulta în sancționarea acestuia.


Choose language