Operare, suport operațional și gestiunea întreținerii

     

Echipa de Infrastructură a Kontron Services Romania asigură servicii de suport operațional 24 de ore din 24, cu ajutorul unor ingineri cu grad ridicat de calificare, care lucrează în domeniul operațional de mulți ani. Echipa Service Desk este la dispoziția clienților noștri în fiecare zi a anului, 24 de ore din 24.

CE OFERIM ÎN DOMENIUL OPERĂRII

 • realizarea completă a sarcinilor operaționale la locație sau la distanță
 • monitorizare 24 de ore din 24 a infrastructurii de rețea, a sistemelor de securitate, a sistemelor de centru de date și a aplicațiilor
 • servicii de monitorizare și proactive
 • monitorizarea automată a ciclului de viață al resurselor IT
 • asigurarea securității și disponibilității sistemelor IT

CE OFERIM ÎN DOMENIUL SUPORTULUI OPERAȚIONAL

 • suport pentru dispozitive și procese operate de către client
 • un singur punct de conectare pentru clienți, disponibil 24 de ore din 24
 • demararea imediată a depanării în momentul notificării

ÎN DOMENIUL GESTIUNII ÎNTREȚINERII

 • monitorizare continuă a parametrilor de calitate și cantitate în furnizarea serviciului
 • gestiunea incidentelor, problemelor și schimbărilor pe baza ITIL
 • întocmirea raportelor tehnice și de întreținere
 • consultații periodice de analiză a întreținerii
 • dezvoltare continuă a întreținerii 

Kontron Services Romania este o echipă de profesioniști cu mulți ani de experiență, care poate asigura funcționarea fără dificultăți a întrgului sistem IT de cae dispuneți, atât în privința aspectelor comerciale, cât și a celor tehnice. Nivelul de servicii necesare este întotdeauna asigurat prin intermediul proceselor bazate pe ITIL. Soluțiile noastre de gestiune pot fi integrate în mediul dvs. operațional existent fără nicio dificultate. Datorită bazei noastre de clienți largi, putem furniza serviciile noastre într-un mod eficient din punct de vedere a costurilor, profitând de economiile de scală.

Choose language